บ้านกล้วย โรจน์ & หน่อย's shop information

บ้านกล้วย โรจน์ & หน่อย's shop information

47/1 ม.9 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140