ข้าวราดแกงป้าพร's shop information

ข้าวราดแกงป้าพร's shop information

4/892 รามคำแหง 2 ซอย 23 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250