ชาเอ็มไพร์'s shop information

ชาเอ็มไพร์'s shop information

(ร้านชาเอมไพร์)หน้าบิ๊กซีเล็กศรีเพชร หมู่บ้านศรีเพชร แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160