เพลิน-กะ-นม's shop information

เพลิน-กะ-นม's shop information

35/116 ถ.รัชดาภิเษก 36 ตึก บีมายเกสต์ ห้อง406 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900