จ่อย น้ำแข็งฟรี's shop information

จ่อย น้ำแข็งฟรี's shop information

89/34 ซอยเทพกุญชร 32 ซอยสะพานเลิ้ยวไพรัตน์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120