น้ำผลไม้สดปั่น's shop information

น้ำผลไม้สดปั่น's shop information

88 ม.7 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120