ขนมโตเกียว Aloha's shop information

ขนมโตเกียว Aloha's shop information

499/5 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160