ไก่ทอดหาดใหญ่อิสลาม's shop information

ไก่ทอดหาดใหญ่อิสลาม's shop information

แฟลต29 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240