ซีฟู้ดตังเก ทะเลเผา's shop information

ซีฟู้ดตังเก ทะเลเผา's shop information

159/2 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230