ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคุณแสง's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคุณแสง's shop information

13/26ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150