สมปอง's shop information

สมปอง's shop information

ร้านสมปองไอศกรีม (ตลาดศูนย์) ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000