น้ำมะพร้าวปั่นนมสด's shop information

น้ำมะพร้าวปั่นนมสด's shop information

499/2 ถนนเพชรเกษม (ตลาดพรจิตร) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160