ชานมไต้หวัน ภัคคะ's shop information

ชานมไต้หวัน ภัคคะ's shop information

ตึก 8 ชั้น ห้อง707 ชั้น7 98/98 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120