โต้งลูกชิ้นทอด's shop information

โต้งลูกชิ้นทอด's shop information

ตลาดลอนดอน ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000