กล้วยปิ้ง ม.เมย์'s shop information

กล้วยปิ้ง ม.เมย์'s shop information

ศูนย์อาหารราชการแจ้งวัฒนะ(ตึดA) ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210