จีนคอฟฟี่'s shop information

จีนคอฟฟี่'s shop information

73 ม.10 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140