เย็น เจี๊ยบ กะทิสด's shop information

เย็น เจี๊ยบ กะทิสด's shop information

94 ม.1 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110