กี้ สลัดผัก's shop information

กี้ สลัดผัก's shop information

ตลาดสดออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220