ก๋วยเตี๋ยวข้าวถาดชาไทย โดย... น้ำแข็ง สว's shop information

ก๋วยเตี๋ยวข้าวถาดชาไทย โดย... น้ำแข็ง สว's shop information

341/1 รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900