โจ๊ก ก๋วยจั๊บ's shop information

โจ๊ก ก๋วยจั๊บ's shop information

67/1 ม.1 (หน้าที่ว่าการอำเภอเทิง) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160