ภูซาง ภูษา's shop information

ภูซาง ภูษา's shop information

210หมู่ที่4 ถนนเทิง-เชียงคำ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110