น้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นนมสด's shop information

น้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นนมสด's shop information

ถนน เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000