กัปตันวาฟเฟิล's shop information

กัปตันวาฟเฟิล's shop information

ศูนย์อาหารราชการแจ้งวัฒนะ(ตึกA) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210