ข้าวต้ม L A's shop information

ข้าวต้ม L A's shop information

ถนน สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000