โอม&ออม ส้มตำ's shop information

โอม&ออม ส้มตำ's shop information

42/500 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510