ส้มตำคนเมือง's shop information

ส้มตำคนเมือง's shop information

222หมู่ที่6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110