เจ้เปีย กะทิสด's shop information

เจ้เปีย กะทิสด's shop information

25/13ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000