กะเพราถาดนายภูมิ's shop information

กะเพราถาดนายภูมิ's shop information

95/71 สามพราน ๔ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110