ยุ้ยน้ำเต้าหู้'s shop information

ยุ้ยน้ำเต้าหู้'s shop information

618/2 ตลาดเสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160