บังแว ไก่ทอดราชา หาดใหญ่'s shop information

บังแว ไก่ทอดราชา หาดใหญ่'s shop information

305/4 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900