อุมัย ทาโกะยากิ's shop information

อุมัย ทาโกะยากิ's shop information

228/47 ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000