สถานีนมเหนียว's shop information

สถานีนมเหนียว's shop information

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ถนน บางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170