หอยใหญ่ กะทะร้อน's shop information

หอยใหญ่ กะทะร้อน's shop information

199 ทางคู่ขนาน ถนน พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170