ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

ไก่ทอดหาดใหญ่'s shop information

ตลาดพิมนราช ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110