ปิ้งย่างมะหล่า กกท.'s shop information

ปิ้งย่างมะหล่า กกท.'s shop information

276/84 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310