เล็ก ปลาร้านัว's shop information

เล็ก ปลาร้านัว's shop information

ร้านเล็กปลาร้านัว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170