จ่าโอห์ม หมูสะเต๊ะ's shop information

จ่าโอห์ม หมูสะเต๊ะ's shop information

ตลาดโต้รุ้งสรงประภา30 ถนน สรงประภา30 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210