นันทวดี ก๋วยจั๊บ's shop information

นันทวดี ก๋วยจั๊บ's shop information

223/9 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000