ฮาลีมะห์ ยำรสเด็ด's shop information

ฮาลีมะห์ ยำรสเด็ด's shop information

641/3 ถนน เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240