กล้วยทอด NU's shop information

กล้วยทอด NU's shop information

309/43 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000