คาราสึ ซูชิเบิร์นไฟ's shop information

คาราสึ ซูชิเบิร์นไฟ's shop information

ร้านคาราสิซูซิ ตลาดซัมติง ถ. โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210