น้ำ...วุ้น... นมสด ชา กาแฟ's shop information

น้ำ...วุ้น... นมสด ชา กาแฟ's shop information

319 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120