สตางค์สแตมป์กาแฟ&เครป's shop information

สตางค์สแตมป์กาแฟ&เครป's shop information

119ม.3 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000