ช่อลดากาแฟ's shop information

ช่อลดากาแฟ's shop information

1/25 ถนน เอกชัย83/7 ตลาดสดศิริชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150