ข้าวขาหมู แมนจูเรีย's shop information

ข้าวขาหมู แมนจูเรีย's shop information

ตลาดกรีบหมู 21 สุเหร่าคลองหนึ่งซอย 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510