ป้าสมควรอาหารตามสั่ง's shop information

ป้าสมควรอาหารตามสั่ง's shop information

11/6 ม.9 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000