ข้าวราดแกง สถานีพัทลุง's shop information

ข้าวราดแกง สถานีพัทลุง's shop information

สถานีพัทลุงแผงร้านค้าที่9 ถนน เสรีไทย ซ.7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240