ทาโกะยากิ P&N's shop information

ทาโกะยากิ P&N's shop information

หมู่บ้านการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260