กล้วยทอด's shop information

กล้วยทอด's shop information

ร้านกล้วยทอด หน้าแวนด้า ถนน เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000