พี่เอ น้ำผลไม้ปั่น's shop information

พี่เอ น้ำผลไม้ปั่น's shop information

2345/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240